I N Z E R C E

Krátké zprávy
DOPRAVNÍ INFO !!!
10.11.22 18:52 Pep@k
Provoz na silnici mezi Kuřívody a Dolní Krupou bude obnoven od 15. 11. 2022 v odpoledních hodinách. Povedlo se to dnes vyjednat na kontrolním dnu. Původně plánovaný termín byl 30. 11. 2022
LISTOPADOVÝ ZPRAVODAJ
02.11.22 10:14 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

betlemy

 Proč ,,odešli“ dva z ředitelů našich příspěvkových organizací a zlaté odstupné řediteli Mimoňské komunální a.s.
Publikováno:  5. června 2019

logo_webPo půl roce ve funkci starosty města jsem se rozhodl, že zveřejním informace o výsledku kontrolních zjištění, která vedla městskou radu k zásadním rozhodnutím – odvolat z funkcí ředitele společností Zahradnictví Mimoň a ředitele Sociálních služeb města Mimoň.

Předtím bych se však ještě alespoň několika slovy vrátil k nejdůležitějším bodům dubnového zastupitelstva, kterými jistě byly - schválení záměru zrušit po více jak čtvrt století městem založenou akciovou společnost Mimoňská komunální a.s. a projednání záměru prodeje bývalé velkovýkrmny prasat. Pokud vše půjde podle připraveného harmonogramu, tak k 1.1.2020 přestane akciová společnost MK existovat a její majetek bude vrácen zpět do města. Zastupitelstvo podpořilo záměr nové koncepce správy bytů, a tak od nového roku bude město spravovat všech svých 1186 bytů. Jsem přesvědčen, že to bude správa transparentní a hospodárná.

Na bodu jednání byl i zmiňovaný záměr prodeje bývalé velkovýkrmy prasat. Náš důvod byl zřejmý, máme majetek, pro který nemáme využití, a proto chceme zjistit, zda o něj bude zájem a co s ním zájemce investičně zamýšlí. Bylo pro mne velkým překvapením, (většinou jsem připraven na všechno a moc věcí mne už nepřekvapí), že nynější opoziční zastupitelé tento záměr zamítli se zdůvodněním, že nyní průmyslovou zónu nepotřebujeme a nepotřebujeme ani peníze z prodeje areálu ( nyní jsem, ale zjistil, že se jednalo spíše o nepochopení tohoto bodu, po rozhovoru s opozičním zastupitelem za stranu SOS).

Dostávám se k avizovanému tématu ,,nucených odchodů“ ředitelů našich dvou příspěvkových organizací. V případě Zahradnictví Mimoň mě k tomu vybízí na webových stránkách Pirátské strany zveřejněná rozsáhlá kritika současného vedení města. K tomu jen stručně. Není pravda, že pan Novotný dřevo prodával za 300 Kč /m3. Pan ředitel dřevo v roce 2018 neprodával (možná jen minimum), ale rozdával ( dle jeho dopisu se jedná o desítky kontejnerů se dřevem), a to včetně sobě. Mám k dispozici dopis, ve kterém mi dnes již bývalý ředitel Zahradnictví přiznává, kolik dřeva a komu rozdal jako nezdaněný ,,naturální deputát“, tedy nevyjímaje ani svou osobu – měla to být údajně naturální mzda o které, ale jak si účetní nevěděla a proto nikde nebyla vedena.

Stejně tak není pravdou, že o odvolání ředitele rozhodla jedna strana - Ano. Rada města je kolektivním orgánem. Na základě předložených informací rozhodli o odvolání všichni její přítomní členové (4 - Ing.Ráček byl nemocen). Ještě aktuálně k řízení a hospodaření uvedené organizace. Na nejbližším jednání Rady města bude řešen problém ,,schválení“účetní závěrky Zahradnictví Mimoň k 31.12.2018, protože vykazuje ztrátu cca 450.000,- Kč a to je z hlediska zákona vážné porušení zásad hospodaření organizace.
A vánoční strom na náměstí? Stál 50.000,- Kč, ale tady zřejmě došlo k chybě na straně reportéra I Dnes.
Jinak Pirátské straně gratuluji k tak literárně činorodému straníkovi či sympatizantovi strany.

I v případě kritiků odvolání ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň (SSMM) slýchávám, že to bylo politické rozhodnutí, ačkoliv v minulém čísle Zpravodaje paní J.Bizoňová vyjmenovává oblasti, ve kterých byly panem ředitelem porušeny směrnice a zákonné předpisy. Pro ty občany – čtenáře, kteří si to konkrétně neumí představit, jakých pochybení se vedoucí organizace dopustil a na co poukázaly výsledky kontroly: Poplatky za telefonní ,,paušál“ pana ředitele Tichého činily neuvěřitelných 2800 Kč měsíčně, což jel neomezený paušál v rámci EU. Bez vědomí zřizovatele prodal starší, ale jezdící auto organizace za 3500 Kč, při tom po několik měsíců platil z prostředků organizace, novému majiteli vozidla pojistku na vozidlo.

O předražených a dělených investičních zakázkách (např. jedna koupelna za 300.000,- Kč) , které byly vydávány za opravy, se p. Bizoňová obecně zmínila, co však zmíněno ještě nebylo je, že organizace má uzavřenou smlouvu pouze s jedinou pojišťovnou, a to VZP. Takže v případě, že byl přijat klient, který s VZP smlouvu neměl a přestoupit k této pojišťovně ani nechtěl, příspěvková organizace za provedené úkony (služby) finanční náhradu od VZP nedostávala. Není však tajemstvím, že příspěvek SSMM od zřizovatele byl tak ,,štědrý“, že organizace kompenzaci části výdajů asi ani nepotřebovala…... O neoprávněně vyplacených mzdách, stejně jako o dělených zakázkách, nehospodárných výdajích apod. si lze udělat obrázek ze zápisu o provedené veřejnosprávní kontrole.

Na závěr ke zlatému odstupnému skvělému a ve funkci končícímu řediteli MK a.s.
Dne 30.10.2018, těsně před ustanovujícím listopadovým zastupitelstvem po volbách do zastupitelstva města Mimoň, zasedlo Představenstvo společnosti MK a.s. a mimo jiné rozhodlo o několika mimořádných odměnách (v řádech desítek tisíc korun) panu řediteli, a to za splnění stanovených úkolů (např.opravy střech, zastupování na soudu apod.). Následně v reakci na jeho sdělení, že ukončuje pracovní poměr k 31.12.2018 mu schválili ,,odstupné“ ve výši 10 jeho platů s odůvodněním na kvalitu jeho práce a dobu jmenování ve funkci. Částka s odvody přesahuje 500 tis. Kč. Tedy jistě i za to, že v průběhu svého dlouholetého vedení společnosti došlo ke snížení základního jmění organizace o více jak 50 mil. Kč. V hlavě se mi honí teoretický propočet, kolik nových sporáků či kuchyní za to mohlo potěšit nájemníky bytů MK a.s..

Nynější představenstvo společnosti aktuálně řeší problém, jak se s tímto nechtěným ,,dědictví“ vypořádat a neporušit při tom zákon. Pro mne zůstává otázkou, proč tak představenstvo rozhodlo před volbami ? A proč tak vůbec rozhodlo? Určitě se jich na to osobně zeptám a myslím si, že s otázkami nebudu sám, ale že se budou ptát i další občané - nájemníci bytů MK.a.s. Zastávám názor, že by zastupitelé bývalí členové představenstva MK a.s. ze situace měli vyvodit politickou zodpovědnost a měli by se mandátu zastupitele vzdát.

Poslední věcnou informaci : Byla vysoutěžena cena za nové střechy na panelových domech v bytech společnosti MK a.s.,, a to za částku kolem 15 mil. Kč bez DPH. Přihlášeny byly tři společnosti a to není málo vzhledem k tomu, že společnost za minulého vedení disponovala jen jedinou nabídkou za cca 32 mil. Kč bez DPH a neustále všem sdělovala, že to nikdo jiný nechce dělat.

Ps. K článku přikládám zápis z kontroly provedené v našich sociálních službách, dopis pana Novotného adresované mé osobě, včetně zaslané tabulky s rozdaným dřevem( bez uvedených jmen, kromě osoby, která dřevo rozdávala…). K jeho vyjádření, že můžu za úmrtí jeho maminky ( článek ze dne 5.6.2018) se vůbec nebudu vyjadřovat a jen sděluji, že mi je to líto.

Petr Král
starosta města Mimoně

Dopis pana Novotného
Dobrý den.
Omlouvám se za pozdější reakci. V Pátek jsem se staral o nemocnou dcerku.
Bohužel musím konstatovat, že dostáváte mylné informace. Dle níže uvedeného ze dne 7.2. 8.23 PM hod., kde jsem přesně a pravdivě popsal postup jednání je zřejmé, že jednání skončilo výpovědí ze strany Města, resp. paní Tvrzníkové. Z mého pohledu i názoru mého právního zástupce je tedy otázka ukončení mého pracovního poměru již uzavřená. Na možnou změnu z Výpovědi na Dohodu jsem dostal pouze 2-3 hodiny na rozmyšlenou. Ještě během těchto dvou hodin jsem se pokoušel přesvědčit o připsání jedné věty o možnosti nedocházet do práce do této Dohody ( takto jsme se domluvili pouze ústně). Paní Tvrzníková tuto větu bohužel připsat nechtěla, tak jsem telefonicky i písemně oznámil paní Bizoňové své rozhodnutí, že bohužel nejsem ochoten tuto dohodu podepsat a že se musím vydat cestou výpovědi.

Nyní mne tedy dostáváte do velmi nepříjemné situace, kdy po veřejné ostudě, dehonestaci mojí rodiny, ohrožení života mojí staré matky, po mne žádáte, abych napravil chybu paní Tvrzníkové, která se nechtěla domluvit a předala mi Výpověď.
Jestli tomu dobře rozumím, tak svým jednáním navýšila náklady rozpočtu o jeden můj plat a odvody státu.
I přes toto všechno jsem stále ochoten jednat Snažím se dostát svého slibu , které jsem dal Radě města tzn. rychlý odchod, předání majetku a dvojnásobek platu. Férové jednání však očekávám i od Vás.

Byl bych velmi rád, hlavně kvůli mé matce, abyste reflektoval níže uvedené skutečnosti a alespoň částečně zmírnil mojí veřejnou dehonestaci na příštím Zastupitelstvu. . Já Vám mohu slíbit že Vás nebudu veřejně komentovat a podrobovat kritice, na kterou se připravuji. Mohu slíbit, že poté koncem Února k Vám přijdu , před Vámi Výpověď roztrhám a podepíšu Dohodu s dvojnásobkem.

Všechny problémy se dají řešit v klidu, kultivovaně a s rozvahou.
Ptal jste se opozičních zastupitelů co s tím jako starosta můžete dělat. Ze svých dlouholetých zkušeností vím, že vždy je ve svízelných situací několik řešení. Například pokárat administrativu Města za nedostatečné podmínky, špatnou správu a dohled nad vedením Zahradnictví při vzniku nové příspěvkové organizace, Novotný na to doplatil odchodem z firmy, aby uvolnil místo pro nového a zkušenějšího ředitele, zaměstnanci zaplatí nebo dodaní palivové dřevo, Vy a nové vedení města nastaví nové a dostatečné podmínky pro správný chod firmy, zajistí minimálně jednoho administrativního pracovníka nebo účetní na plný úvazek, aby se situace v budoucnosti již neopakovala a bude problém vyřešen.
Toto je moje skromná rada k vyřešení této situace. Bez arogance moci a spravedlivě.

Pokud mi dovolíte okomentovat, vysvětlit nebo vyvrátit Vaše slova na Zastupitelstvu, velmi rád Vám je poskytnu. Nic na Světě není černobílé, proto se i já necítím jako jediný, který pochybil.
Konečné rozhodnutí je ale samozřejmě na Vás.

S pozdravem
Petr Novotný

Dřevo

dřevo

Počet komentářů: 17  Komentáře ... (poslední: 21. listopadu 2020 0:15)
Autor: Pep@k
Přečteno: 1702x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít