I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZAMILOVALA SE DO KOČÁRKŮ A UKAZUJE JEJICH KOUZLO.
16.08.22 08:56 Pep@k
PRÁZDNINOVÉ DVOJČÍSLO ZPRAVODAJE
08.07.22 20:14 Pep@k
ČERVNOVÝ ZPRAVODAJ
04.06.22 09:35 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Jak byla - nebyla odvolána ředitelka ZŠ a MŠ Mírová
Publikováno:  1. června 2019

logo_webAč jsem nechtěl, tak se musím vyjádřit k některým nepravdám, které se nyní objevují na facebookových stránkách především ZŠ a MŠ Mírová. Nejvíce mi je líto, že tyto informace šíří vysokoškolsky vzdělaní lidé vychovávající naše děti. Na těchto stránkách škola zveřejnila, že Rada města Mimoně odvolala z funkce ředitele ZŠ a MŠ Mírová paní Mgr. Majlišovou. Ve skutečnosti město Mimoň, jako zřizovatel uvedené školy, vypsalo výběrové řízení na post ředitele po uplynutí zákonného šestiletého mandátu( v zákonně se samozřejmě píše odvolání, ale toto je jen slovíčkaření).

Zákon umožňuje zřizovateli vždy po 6 letech vypsat výběrové řízení, nebo bez něho automaticky mandát prodloužit. Rada města se rozhodla výběrové řízení vypsat, protože v obdobné situaci před 6 lety bylo předchozí vedení města občany kritizováno za prodlužování mandátů bez řádného konkurzu. Navíc cestu vyhlášení výběrového řízení nakonec zvolila i minulá rada města již v loňském roce na ZŠ a MŠ Pod Ralskem a v případě ZUŠ. (Pan ředitel Jirůtka post ředitele obhájil, pan ředitel Slavík ne.)

Do konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Mírová se přihlásily dvě uchazečky, a to paní ředitelka Mgr. Majlišová ( mandát končí k 31.7.2019) a ještě jedna kandidátka. V konkurzní komisi zasedali dva zástupci zřizovatele (pan Král, pan Ing. Ráček), jeden zástupce školy, jeden zástupce za Školskou radu, dále zástupce z Krajského úřadu v Liberci, jeden zástupce ze školské inspekce a další odborník - ředitel školy v okrese Česká Lípa.

Na prvním zasedání komise byly otevřeny obálky s přihláškami uchazeček (město obdrželo 2 přihlášky) a zhruba s týdenním odstupem proběhlo II. kolo výběrového řízení, na kterém uchazečky přednesly svoje vize o dalším rozvoji školy. Uvedená komise následně rozhodla o vítězi a to tak, že jako vhodného kandidáta na I. místě vyhodnotila druhou uchazečkou v poměru hlasů 2:4. (Členka školské inspekce se volby neúčastnila. Ještě před jednáním odstoupila z důvodu možné podjatosti - s uchazečkou profesně spolupracovala.)

Paní Mgr. Majlišová tedy ,,prohrála“ v otevřené soutěži s lepší uchazečkou a vůbec nerozumím rozpoutané kampani na její podporu, do které jsou vtahováni i rodiče.

Musím zmínit i událost, která předcházela jednání rady města k výsledku uvedeného konkurzu. V okamžiku, kdy na veřejnost proniklo jméno druhé uchazečky (přes mlčenlivost ?? členů komise) rozpoutala se potupná kampaň vůči druhé uchazečce. Vyústila v předložení 4 roky starých internetových diskusních uchazečku dehonestujících zpráv a komentářů. Následně byla radě města doručena i „Podpora zaměstnanců školy p.Mgr.Majlišové “, pod kterou byli podepsáni učitelé ZŠ a MŠ Mírová. Problém dle mého názoru je v tom, že tuto „podporu“ podepsaly i dvě členky výběrové komise nominované za školu a školskou radu, ačkoliv jsou vázány mlčenlivostí a měly by být nepodjaté a nestranné.

Z mého pohledu byla profesionalita a nestrannost komise díky takovému to chování hrubě zdiskreditována. S doporučením výběrové komise byla Rada města seznámena na jejím minulém zasedání. Svým usnesením rozhodla nevybrat žádnou z uchazeček…

Aktuálně prověřujeme i zákonnost jmenování a fungování Rady školy, která měla zvolit ze svého středu zástupce do konkurzní komise.(Nebyli v ní zástupci zřizovatele, prověřujeme volbu zástupců rodičů.) Požadujeme i předložení zápisů z jednání Rady školy, která se má scházet nejméně dvakrát do roka. Myslím si, že kdyby tento orgán zahrnující i zástupce rodičů řádně fungoval, tak by nemohla škola při výši příspěvku od zřizovatele požadovat na rodičích, aby po svých dětech posílali do školy toaletní papír.

Nejzávažnějším zjištěním však pro nás jako zřizovatele uvedené školy je nehospodárnost a netransparentnost čerpání příspěvku města – konkrétně v případě výdajů na ,,opravu“ prostor bývalé ,,lékárny“. Veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že na zakázku v hodnotě 900.000,- Kč neproběhlo výběrové řízení. Zakázka byla rozdělena na 27 objednávek s cenou do 40.000,- Kč a získala ji jedna stavební firma a část elektrorozvodů dělaly jiné firmy ( jen 3 objednávky). Akce, která měla být realizována jako velká investice, byla zajišťována bez souhlasu zastupitelstva a jako běžná oprava, což je prokazatelná nehospodárnost, rozpočtová nekázeň a porušení zákonných předpisů ,,investorem“. Pravidelná kontrola hospodaření probíhá ve všech školách i neškolských příspěvkových organizací nadále.


P.s. V příloze zasílám tabulku k zakázce na opravu bývalé lékárny v ul. Nádražní v Mimoni - sami posuďte, zda to je normální či nikoliv.
Petr Král, starosta města Mimoně

tabulka

Počet komentářů: 4  Komentáře ... (poslední: 27. června 2019 18:18)
Autor: Pep@k
Přečteno: 1862x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít